ชื่อ - นามสกุล :แพทย์หญิงนารีกาน สังขะฤกศร์
ตำแหน่ง :นายแพทย์เชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารโรงพยาบาล