[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by NIKHOMKHAMSOI HOSPITAL @ 2020
โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
นโยบาย การจัดการความรู้ สถิติและข้อมูลสาธารณสุข สภาวิชาชีพ
ผู้บริหาร
แพทย์หญิงนารีกาน สังขะฤกศร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย
เมนูหลัก
บริการสำหรับประชาชน

กัญชาทางการแพทย์
ตรวจสอบคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาล
ระบบงานภายใน
ระบบงานภายนอก

โปรแกรมบันทึกข้อมูลเบิกอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 26 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก 
  
รวมบริการ  
 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข
 • 1.ให้บริการด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษาฟืนฟูโรคในช่องปาก ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจผู้รับบริการ
 • 2.ให้บริการทันตกรรมด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูแก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ตามพระราชบัญัติวิชาชีพทันตกรรม ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน
ฝ่ายงานผู้ป่วยนอก
 • ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจผู้รับบริการ
ฝ่านงานเวชระเบัยนและสถิติ
 • ให้บริการค้นหาเวชระเบียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำเวียชระเบียนและให้บริการเกี่ยวกับเวชระเบียนของผู้มารับบริการที่มา ตรวจรักษาภายในโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน
 • บันทึกรหัสโรค หัตถการ และตรวจสอบคุณภาพของเวชระเบียน
 • ให้บริการข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลเพื่อนำไปวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดเก็บ/ทำลายเวชระเบียน
ฝ่ายงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีเป้าหมายหลักของการบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย และประทับใจผู้รับบริการการบริการประกอบด้วย งานคัดกรองผู้ป่วยฉุกเฉิน งานตรวจรักษาทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งหัตถการต่างๆ ผ่าตัดเล็กในรายที่ไม่จำเป็นต้องทำในห้องผ่าตัด ฉีดยา ทำแผลต่อเนื่อง งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) งานชันสูตรพลิกศพ งานผู้ป่วยคดี เด็กและสตรที่ถูกกระทำรุนแรง งานปฐมพยาบาล งานรับส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงเป็นศูนย์ส่งต่อระดับอำเภอ
ฝ่ายงานชันสูตรสาธารณสุข
 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ใน สาขาโลหิตวิทยา จุลทรรศน์ศาตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและบริการงานธนาคารเลือดแก่ผู้รับบริการในโรงพยาบาล สถานีอนามัย โดยเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 -16.00 น.
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 • ให้บริารทางด้านวิชาการห้องปฏิบัตรการเทคนิคการแพทย์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ฝ่ายงานรังสีวินิจฉัย
 • ให้บริการถ่ายภาพด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ
 • ให้บริการคำแนะนำการป้องกันอันตรายจากรังสี
 • ให้บริการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในเวลา และนอกเวลาราชการ
 • ให้บริการรับ - ยืมฟิล์ม กรณีมี Case ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น
 • ให้บริการถ่ายภาพรังสีเพื่อตรวจสุขภาพประจำปี คลินิกวัณโรค ตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อ สมัครงาน หรือทำประกันชีวิต
ฝ่ายงานเภสัชกรรมชุมชน
 • ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยมีเภสัชกรจ่ายยา เวลา 8.00 - 24.00 น. ทุกวัน เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสม มีการจัดระบบเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา (Medication Error) ป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย 52 ม.11 บ้านสุขสำราญ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทร. 042681324-5
webmaster:Yanthip นวก.สาธารณสุข ,Khiattisak นวก.คอมพิวเตอร์
Search Engine Bot Dectect
Google ( 66.249.64.16 ) Today Time 06.46